NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Hrad Štítnik – zrúcanina


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Hrady, hradiská a zrúcaniny

Všeobecné informácie

Hrad Štítnik bol postavený v roku 1432 rodom štítnických Bebekovcov.

Vodný hrad Štítnik koncom 19. storočia

Pravdepodobne ho dal postaviť gróf János Csetneki (1396-1455).

Nachádza sa v obci Štítnik  na ulici Teplická č. 213.

Hrad Štítnik

Bol vystavaný na rovine ako takzvaný vodný hrad a proti nepriateľom ho chránili veľké močariská.

Hrad mal len jeden vchod prístupný padacím mostom, ktorý býval v noci či v prípade hroziaceho nebezpečenstva zdvihnutý.

kaštieľ

Hrad musel odolávať tureckým nájazdom, a preto v roku 1577 vojenská rada Gemera žiadala prebudovať pôvodný zastaralý hrad na modernú pevnosť.

Do protitureckej obrannej línie bol zaradený v r.1559.

Hrad Štítnik v roku 2015

Renesančnú prestavbu ukončili v rokoch 1580-1585.

Vonkajšie opevnenie bolo zosilnené okrúhlymi delovými baštami a bola zvýšená pozorovacia veža.

Bol súčasťou protitureckého obranného pásma.

Po ústupe tureckých vojsk a po ich porážke prechádzal hrad do vlastníctva raz jednej raz druhej zemepánskej rodiny.

Vládli v ňom Baloghovci, Pongrácovci, Bakošovci a iní.

Po stavovských povstaniach bol hrad už veľmi v zlom stave.

Hrad ostal v ruinách až do 18. storočia, keď ho vtedy čiastočne opravili.

V roku 1880 majiteľ hradu Sárkányi dal opraviť iba jedno krídlo a premenil ho tak na kaštieľ, do ktorého zhromaždil mnoho pamiatok zo starého Štítnického hradu.

V blízkosti tohto kaštieľa sa zachovali i niektoré pevnostné prvky pôvodného hradu.

V roku 1940 vyhorela jedna bašta a po II. sv. vojne bola v hospodárskej budove zriadená sódovkáreň. Areál hradu s kaštieľom prebudovaným na kuchyňu a jedáleň využívalo poľnohospodárske učilište do roku 2010.

V roku 2016 po vzájomnom vyrovnaní a dohodnutí s Košickým samosprávnym krajom prechádza areál hradu s parkom do vlastníctva obce Štítnik.

Z pôvodného rozsiahleho vodného hradu sa zachovalo len západné prízemné krídlo, juhovýchodná bašta s terasou a vstupná časť na východnej strane spolu východnou baštou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač