NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Drieňovec


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Rezervácia vyhlásená v roku 1984 a má roz­lohu 186,02 ha.

pohľad na vrch Drieňovec (804 m n.m.) z Náučného chodníka Poklady Drnavy, fotograf: Andrea Miškufová (Krížom krasom)

Nachádza sa na planine Horný vrch v NP Slovenský kras.

Predstavuje významnú ukážku lesných a skalných spoločenstiev na malej plo­che a vytvára spojivo medzi rezerváciami vápencového a nevápencového typu podkladu.

pohľad na vrch Drieňovec (804 m n.m.), zdroj foto: http://npslovenskykras.sopsr.sk/

Veľmi zaujímavé sú lesostepné plochy a skalnatý hrebeň s niekoľkými vápen­covými bralami, kde sa nachádza pestrá flóra.

Najvyšším vrchom a bodom je tu vrch Drieňovec (804 m.n.m).

Lúky pod Drieňovcom – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Na jeho svahoch sa nachádzajú dve priepasti (Malá veterná diera a Veterná priepasť).

Podľa archeologických nálezov tu stál stredoveký hrádok, ktorý bol postavený na mieste pravekého výšinného hradiska.

Pohľad na vrch Drieňovec – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Hrádok a hradisko ležali  na vrcholovej plošine vrchu Drieňovec (804 m n.m.).

Hradisko Drieňovec sa využívalo hlavne v dobe kyjatickej a v dobe laténskej.

Vrcholová časť Drieňovca – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Stredoveký hrádok nazývaný Čertov hrad (maď. Ördögvár) bol postavený v 12. storočí.

Prístupová cesta

Vedie tu neoznačená cesta z obce Kováčová.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Výhľad z Drieňovca – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

  • Obec Kováčová

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač