NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

IN EFFIGIE: ÚČTOVNÉ DENNÍKY GRÓFKY ETELKY ANDRÁSSYOVEJ


👸 Od roku 1845, po smrti Karola III., prevzala správu majetkov rodiny Andrássyovcov do svojich rúk jeho manželka, grófka Etelka Andrássyová, rod. Szapáryová (1798- 1876).

Dennodenne si viedla zápisy o všetkom, za čo zaplatila aj aké mala príjmy.

💰 Hlavné zisky tvorili príjmy z majetkov na Zemplíne, v Zale, z Humenného, prenájmu peštianskych bytov i výnosy z cenných papierov, akcií a kupónov.

Do akcií a cenných papierov svojich synov vkladala nemalé čiastky.

Išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o nevratné pôžičky, z ktorých profitovali práve jej synovia.

💍 Výdavky má grófka dôsledne rozdelené a medzi nimi nájdeme napr. výdavky na platy služobníctva, udržiavanie domácnosti, cestovanie, ale aj výdavky na seba.

Pre ilustráciu môžeme spomenúť čiastky napr. na lóžu v divadle, kapelu, na lekára, šperky a oblečenie, parfém, či “parasól”.

👩‍👦‍👦 „Výdavky na moje deti“ obsahujú dary nielen pre synov a ich nevesty, ale aj pre početné vnúčatá, ktoré neustále pribúdali.

Najviac finančnej podpory získali jej dvaja mladší synovia.

Počas Júliusovho života v emigrácii ho matka podporovala a od roku 1849 do roku 1857 mu vyplatila celkovo 106 616 zlatých.

Viac sa dozviete na výstave In effigie, ktorá je v kaštieli prístupná denne okrem pondelka v čase 9️⃣:3️⃣0️⃣ – 1️⃣7️⃣:3️⃣0️⃣.

Translate » Prekladač