NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Andrássyovská kúria v Gombaseku bola zachránená pred zničením – je v nej zriadené múzeum


,

Projekt bol realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (www.skhu.eu) s podporou Európskej únie a spolufinancovaním Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Slovenskou stranou bolo Občianske združenie Sine Metu a ZáhradníctvoHamelli a ich partnerom v Maďarsku bola obec Szilvásvárad.

Dvoch hlavných partnerov projektu spája spoločná minulosť siahajúca do dávnych čias, na ktorú sa v poslednom období bohužiaľ zabudlo.

Medzi stanovené ciele patrilo jej oživenie a predstavenie širšiemu publiku, ako aj rozvoj cestovného ruchu v regióne.

Špecifickým cieľom cezhraničnej spolupráce je ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v dotknutých oblastiach, Orbánov dom v Szilvásvárade, Andrássyovská kúria v Gombaseku a súvisiace administratívne budovy – všetky pamiatkovo chránené objekty unikli zničeniu.

Orbánov dom a Andrássyovská kúria privíta návštevníkov ako múzeum, v administratívnej budove bude otvorené ubytovanie a kaviareň.

Andrássyovská kúria prešla archeologickým výskumom a obhliadkou múrov, na základe ktorých sa zistilo, že kúria mohla byť postavená ešte pred podnikom Andrássyovcov v Gombaseku, objektzo 16. storočia prerobený na kúriu.

Budova bola v mimoriadne zlom a zanedbanom stave, rovnako ako bývalá Andrássyho železná huta, ktorá sa nachádzala pár metrov od nej, ktorú sa, žiaľ, nepodarilo zachrániť a ochranka slovenských pamiatok ju jednoducho vyradila zo zoznamu pamiatok.

Vďaka projektu z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko sa kaštieľ a pridružené objekty vyhli podobnému osudu a prešli kompletnou rekonštrukciou.

V administratívnej budove bola na prízemí vybudovaná kaviareň a na poschodí ubytovanie, čo napomáha rozvoju turistických služieb v danej oblasti a zároveň rastu cestovného ruchu a spoznávaniu pamiatok v danej oblasti.

Počas projektu s názvom „Cezhraničná spolupráca na oživenie zabudnutého partnerstva v Gombaseku a Szilvásvárade“ (SKHU GO&SZI) Občianske združenieSine Metu a jeho partneri – obec Szilvásvárad, podnikateliaHegyvidék OUTDOOR a záhradníctvo HAMELLI – spoločne získali grant vo výške 1 454 302,88 € z EFRR.

Z toho Občianske združenie Sine Metu ako hlavný partner dostalpodporu v sume 816 000 € a Záhradníctvo Hamelli 80 750 €.

Záverečné podujatie projektu sa konalo v Gombaseku 30. mája 2023 o 10:00, kde boli prezentované zrekonštruované budovy. Gombasek a Szilvásvárad víta všetkých návštevníkov, ktorí chcú na vlastné oči vidieť, ako ožíva minulosť oboch osídlení.

Translate » Prekladač