NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

ANDRÁŠIOVSKÝ ARCHÍV SA VRÁTIL NA GEMER🤓


Poslední Andrášiovci odišli z Betliara v roku 1944, po vypuknutí Slovenského národného povstania.

Hrad Krásna Hôrka a kaštieľ v Betliari prežili vojnu takmer bez ujmy.

🏰Všetky majetky tohto šľachtického rodu začal po znárodnení spravovať štát.

Súčasťou kultúrneho dedičstva po tejto rodine je aj ich rodový archív, ktorý z Gemera pred takmer 70. rokmi odviezli do Levoče.👉

Translate » Prekladač