NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Aktuálne otváracie hodiny a vstupné – Jasovská jaskyňa


Jasovská jaskyňa je od 2. apríla 2024 opäť otvorená.

Info

Mesto/Obec Prevádzka Dĺžka trasy Teplota v jaskyni
Jasov Otvorená okrem pondelkov 720 m 10°C (vlhko a prievan)

Uvedené údaje majú len informatívny charakter!!!

Otváracie hodiny

Pondelok : zatvorené
Utorok : otvorené
Streda : otvorené
Štvrtok : otvorené
Piatok : otvorené
Sobota : otvorené
Nedeľa : otvorené

Časy vstupov

10:00, 11:30, 13:00, 14:30

Cenník


Trasa Dospelí Deti 6-15r.,
invalidi 
Študenti,
nad 60 rokov 
Foto-Video
bez použitia statívu
Mimoriadny
vstup 
Domica – Krátky okruh 7,00 € 3,50 € 6,00 € 7,00 € 30,00 €

Podrobné informácie

Viac informácií a kontakt: Jasovská jaskyňa (čítaj viac…)

Dôležité oznamy

  • Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom
  • Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov
  • Foto-Video – Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.
  • Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

Platba prostredníctvom kultúrnych poukazov nie je možná, nakoľko naša organizácia patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR nie je oprávnenou osobou.

Platby kartou nie sú možné. Najbližší bankomat – Jasov, Hlavná ulica – 500 m.

REZERVÁCIE VSTUPOV SA NEVYKONÁVAJÚ. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.
Zdroj info : http://www.ssj.sk/

Počasie

Translate » Prekladač