NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Aktuálne otváracie hodiny a vstupné – jaskyňa Domica


👀

Jaskyňa Domica je od 1.marca 2024 okrem pondelkov otovorená.

Info

Mesto/Obec Prevádzka Dĺžka trasy Teplota v jaskyni
Dlhá Ves – Stredisko Domica Zatvorená 780 / 930 m 12°C (vlhko a prievan)

Uvedené údaje majú len informatívny charakter!!!

Otváracie hodiny

Jaskyňa Domica je každoročne otvorená od februára do decembra, okrem pondelkov.
Pondelok : zatvorené
Utorok : otvorené
Streda : otvorené
Štvrtok : otvorené
Piatok : otvorené
Sobota : otvorené
Nedeľa : otvorené

Časy vstupov

Domica – Krátky okruh
9:30, 11:00, 12:30, 14:00

Cenník


Trasa Dospelí Deti 6-15r.,
invalidi 
Študenti,
nad 60 rokov 
Foto-Video
bez použitia statívu
Mimoriadny
vstup 
Domica – Krátky okruh 12,00 € 6 € 11,00 € 7,00 € 50,00 €
Domica – Okruh s plavbou 10,00 € 5 € 9,00 € 7,00 € 50,00 €

Podrobné informácie

Viac informácií a kontakt: Jaskyňa Domica (čítaj viac…)

Dôležité oznamy

  • Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom.
  • Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov.
  • Foto-Video – Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.
  • Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.
  • Pri prevádzkovaní okruhu s plavbou sa okruh bez plavby realizuje len po dohode so správcom jaskyne po objednaní, pri minimálnom počte 30 osôb. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

Platba prostredníctvom kultúrnych poukazov nie je možná, nakoľko naša organizácia patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR nie je oprávnenou osobou.

Platby kartou nie sú možné.

Najbližší bankomat – Plešivec, autobusová stanica – 10 km.

REZERVÁCIE VSTUPOV SA NEVYKONÁVAJÚ. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.

Zdroj info : http://www.ssj.sk/

Počasie

Translate » Prekladač