NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Náučný chodník Jasovská skala


Menu: Úvod / Aktuality Aktivity a šport

Náučné chodníky

Všeobecné informácie

Náučný chodník Jasovská skala patrí medzi okružné, samoobslužné, pešie a krátke trasy, využiteľné na poznávanie hlavne v letnom období.

Náučný chodník Jasovská skala – pred Jasovskou jaskyňou

Prechádza chráneným územím v Národnom parku Slovenský kras, Národnej prírodnej rezervácii Jasovské dubiny a na trase sa nachádza aj Národná prírodná pamiatka Jasovská jaskyňa s blízkou  národnou kultúrnou pamiatkou premonštrátsky kláštor v Jasove.

Rok otvorenia: 1989,
rok obnovy: 2007
Správca: Štátna ochrana prírody SR – COPK Banská Bystrica, Správa NP Slovenský kras – Brzotín.

Východisko: Jasov – pri Jasovskej jaskyni a smeruje popod Jasovskú skala k autocampingu.

Trasa: od jaskyne smerom k jazeru popod Jasovskú skala a okolo kláštorného cintorína po serpentínach starého chodníka cez lesnú časť NPR Jasovské dubiny miernym stúpaním k pozostatkom ochranného valu gotického hradu na Jasovskej skale.

Odtiaľ miernym klesaním na lesnú cestu okolo starého kameňolomu k Jasovskej jaskyni.

Dĺžka: 1,5 km s prevýšením 100 m.

Čas prechodu trasy: 2 hodiny

Počet zastávok: 7

Náročnosť terénu: nenáročný až stredne náročný

Nadväznosť na turistický chodník: čiastočne po žltej značke, možnosť napojenia na modrú značku

Zameranie: prírodovedné a historické

Zaujímavosti na trase:

* jasovská jaskyňa – najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku od r. 1846 – Národná prírodná pamiatka,

* barokový premonštrátsky kláštor s kláštornou knižnicou a francúzskou záhradou,

* sústava rybníkov,

* pestrá fauna a flóra.

Názvy informačných panelov:

1. Náučný chodník Jasovská skala
2. Lesy
3. Fauna
4. História
5. Geológia a geomorfológia
6. Flóra
7. Jaskyňa

Význam náučných chodníkov

* umožňujú lepšie poznanie prírodného prostredia priamo v „teréne“, čo vytvára trvalejší a lepší vzťah k nemu,

* aktivizujú k zvýšenej ochrane prírody a krajiny,

* slúžia k usmernenému pohybu návštevníkov v teréne,

* propagujú prírodné krásy a kultúrnohistorické zaujímavosti krajiny.

Ako sa správať na náučnom chodníku:

* pohybujte sa len po vyznačených cestách a chodníkoch,

* správajte sa ticho a disciplinovane,

* netrhajte a nepoškodzujte rastliny,

* neničte lesné porasty,

* neklaďte v lese a jeho blízkosti oheň,

* neznehodnocujte prírodné prostredie odpadkami,

* nechytajte, nezabíjajte a neplašte zvieratá,

* dbajte na osobnú bezpečnosť,

* tešte sa zo všetkého, čo vám príroda ponúka.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií : www.jasov.sk

Translate » Prekladač