Menu: Úvod / Aktuality Stravovanie

Kapacita: 60 osôb
Obec Jablonov nad Turňou
Kapacita: 40 osôb
Mesto Moldava nad Bodvou
Kapacita: 40 osôb
Obec Turňa nad Bodvou
Kapacita: 60 osôb – letná terasa 30 osôb
Obec Turňa nad Bodvou
Kapacita: 100 osôb
Zádielska dolina
Kapacita: 25 osôb
Obec Hačava

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.