NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

V Domici sa treba kvôli pravekým kresbám plaziť


Rozhovor s Gabrielom Lešinským.

Nález pravekých kresieb je vždy výnimočný, hovorí jaskyniar GABRIEL LEŠINSKÝ, ktorý bol pri objave viacerých neznámych jaskýň na Slovensku. Kresby sa našli v troch jaskyniach u nás, nie sú však prístupné verejnosti.

V rozhovore vysvetľuje, čím sa líšia od umenia v Lascaux, a hovorí aj o tom, aká je šanca, že sa u nás niečo vzácne z prehistorického obdobia v jaskyniach ešte objaví.

Aké najvzácnejšie objavy sa našli v jaskyniach na území Slovenska, prípadne v okolitých krajinách?

Okrem pravekých jaskynných kresieb z troch našich jaskýň si vybavujem veľmi cenný nález nášho kolegu, jaskyniara v Maďarsku. Udial sa doslova len pár metrov od slovensko-maďarskej hranice.

Z približne štyri metre dlhej plazivky obývanej jazvecom sa prekopal do väčšej jaskyne, v ktorej generácie jazvecov poprevracali jaskynné sedimenty, v dôsledku čoho sa staršie vrstvy dostali na povrch. Obsahovali nielen bronzové, ale dokonca zlaté predmety staré približne tritisíc rokov.

Čítajte viac: https://plus.sme.sk/c/22488501/jaskyniar-gabriel-lesinsky-aj-u-nas-objavili-nezname-jaskyne-skolopovinne-deti.html

Translate » Prekladač