NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

„Tí, ktorí (ne)prežili“ – Výstava o dejinách židovskej komunity na východnom Slovensku


Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy o dejinách židovskej komunity na východnom Slovensku s názvom Tí, ktorí (ne)prežili.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 16. 02. 2023 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

Výstava bola pôvodne prezentovaná Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove pod názvom -999- Morituri te salutant, a to pri príležitosti 80. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z východného Slovenska do vyhladzovacieho tábora Osvienčim.

Banícke múzeum v Rožňave prevzalo časť uvedenej výstavy, ktorú doplnilo o regionálne informácie a autentické dobové predmety nachádzajúce sa v zbierkovom fonde múzea.

Hlavnou myšlienkou podujatia je priblíženie dejín židovského obyvateľstva na východnom Slovensku, pričom osobitná pozornosť bude venovaná dejinám židovskej komunity v Rožňave, ako aj zmenám viažucim sa na rok 1938, kedy sa postavenie Židov v spoločnosti začalo výraznejšie meniť.

V rámci výstavy budú mať návštevníci možnosť vidieť zreštaurovanú kamennú tabuľu z červeného mramoru tzv. Desatoro, ktorá bola pôvodne umiestnená na vrchole stupňovitého štítu priečelia dnes už neexistujúcej rožňavskej synagógy.

Súčasťou podujatia bude aj replika vagóna, ktorý bol používaný pri transportoch židovského obyvateľstva do koncentračných a vyhladzovacích táborov.

Vo vagóne budú premietané fotografie zachytávajúce príchody transportov do vyhladzovacieho tábora Osvienčim.

,,Oceňujem, že naše múzeá, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, úplne spontánne pristúpili k úzkej spolupráci pri príprave tejto výstavy, a to aj napriek rozdielnemu regiónu svojej pôsobnosti.

Samotná výstava tak verejnosti priblíži tematiku skutočného i keď smutného osudu židovského spoločenstva so zameraním na Rožňavu“, priblížil Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave.

,,Tragické udalosti druhej svetovej vojny sa dotkli židovského obyvateľstva na Slovensku nielen ako celku, ale významne ovplyvnili aj osudy jednotlivých väčších či menších komunít vo všetkých kútoch Slovenska, ktorých bolo súčasťou, Rožňavu nevynímajúc.

Obzvlášť v dnešnej dobe je nevyhnutné pripomínať hodnotu každého jedného ľudského života“, uviedol Mgr. Martin Hajduk, PhD., kurátor Baníckeho múzea v Rožňave, zodpovedný za realizáciu výstavy.

Návštevníci Galérie Baníckeho múzea v Rožňave si budú môcť výstavu pozrieť od 17. februára 2023 do 15. mája 2023. Bližšie informácie o aktuálne prebiehajúcich podujatiach múzea sú zverejnené na www.banmuz.sk.

Tešíme sa na Vás!

Translate » Prekladač