NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Suvenírová bankovka „Jasovská jaskyňa“


Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“ 4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni.

Z kapacitných dôvodov možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek.

Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné.

Do predaja sú umiestňované bankovky v matematickej postupnosti.

Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Translate » Prekladač