NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Správa NP Slovenský kras: ✍️ O TRANSHUMANCII V BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCII SLOVENSKÝ KRAS


,

Farmársky systém, ktorý zahŕňa sezónny presun dobytka 🐑🐄🐏 medzi stabilnými letnými a zimnými pasienkami sa nazýva transhumancia.

Je to prevládajúca, no zriedkavo zaznamenaná forma využitia zeme v celej Európe a na Slovensku ho charakterizuje salašníctvo.

☝️ Môže byť považovaná nielen za udržateľný spôsob manažmentu využitia zeme, ale reprezentuje aj odpovede na naliehavé spoločenské výzvy.

Znovuzavedenie pastvy je nevyhnutnosť pre zachovanie priaznivých podmienok a záchranu špecifickej fauny🦋🪲🦗 a flóry🌿🌾🌸 aj v územiach tvoriacich Národný park a biosférickú rezerváciu Slovenský kras.

V rámci projektu Transfarm sme preto poskytli súčinnosť ohľadom nami zozbieraných informácii o území a spôsobe hospodárenia v krajine.

Súčasťou spolupráce bolo aj poukázanie 🔍 na typiká a špecifiká Slovenského krasu priamo v teréne, ako aj návštevy jednotlivých hospodárov 👩‍🌾, ktorý sa stali súčasťou medzinárodnej siete zdieľania vlastných “príkladov dobrej praxe sezónneho sťahovavého pastierstva / transhumancie.“

👉Viac sa projekte dočítate od strany 13 https://www.tuzvo.sk/…/univerzitny_casopis_tuzvo_2_2023…

Translate » Prekladač