NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

SNM – Múzeum Betliar: STOLOVANIE MLADÝCH ŠĽACHTICOV


Hlavným jedlom, ktoré dostávali najmladší členovia šľachtickej rodiny bola väčšinou kaša.

Až neskôr si deti od tohto jedla postupne odvykali a s prechodom na stravu pre dospelých im často pomáhala komorná. 🍽️

Učili sa tiež potrebnému správaniu a spôsobom, ktoré sa pri stole od aristokratov vyžadovali.

Jedli v inej miestnosti spolu s vychovávateľkami.

Dôležitou súčasťou výchovy detí pri stole bola skromnosť v jedle. 🥗

Ak sa už mohli od istého veku zúčastniť rodinného stolovania, nikdy nesmeli začínať sami od seba rozhovor a mali dovolené iba odpovedať na otázky. 🗣️

Translate » Prekladač