NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

SNM – Múzeum Betliar: SEDEMROČNÁ VOJNA


Na prvom poschodí kaštieľa v priestoroch jedálne sa nad dverami a oknami nachádzajú výjavy zo Sedemročnej vojny.

Táto vojna sa považuje za jeden z prvých, skutočne svetových konfliktov. 🌎

Jednou z jej príčin bol aj konflikt medzi Máriou Teréziou, ktorá vo Vojne o rakúske dedičstvo stratila Bavorsko a Sliezsko, a pruským kráľom Friedrichom II.

Prusi sa spojili so Spojeným kráľovstvom, Hanoverskom a Portugalskom. Na strane Rakúska bojovalo Francúzsko, Rusko, Švédsko, Španielsko a Sasko. ⚔️

K najdôležitejším výsledkom konfliktu, ktorý zasiahol 4 kontinenty patrí to, že Francúzsko prišlo o väčšinu svojich území v Severnej Amerike.

Translate » Prekladač