NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

SNM – Múzeum Betliar: KORUNOVÁCIA 👑


Podmienkou podpísania zákona o rakúsko – uhroskom vyrovnaní bola korunovácia panovníka Františka Jozefa I. za uhorského kráľa.

Korunovácia sa konala 6. júna 1867 v kostole Blahoslavenej Panny Márie v Budíne. 🤴🏼

Vyrovnaním sa vytvorili podmienky na stabilizáciu vnútropolitických pomerov monarchie, ktorá prežívala od revolučných rokov hlbokú krízu.

V dôsledku vyrovnania vznikla dualistická monarchia – zväzok dvoch štátov, ktoré spájala osoba panovníka, mena a ministerstvá zahraničných vecí, financií a obrany (vojny). 🫱🏼‍🫲🏽

Július Andrássy, ktorý sa stal prvým porevolučným premiérom uhorskej vlády, neskôr zastával funkciu ministra všetkých troch spomínaných ministerstiev.

Na portréte od Viktora Madarásza vidíme zachytený moment, ako Július Andrássy korunuje manželku Františka Jozefa – Alžbetu (Sissi) za uhorskú kráľovnú. 👸🏼

Translate » Prekladač