NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

SNM – Múzeum Betliar: GRÓF DIONÝZ ANDRÁSSY🎩


,

✨Jeden z najvýznamnejších filantropov sa narodil na Gemeri.

Gróf Dionýz Andrássy (1835-1913) bol synom grófa Juraja IV. Andrássyho (1797-1872) – ambiciózneho podnikateľa a novátora a grófky Františky zu Königsegg-Aulendorf (1814-1871) – vysoko postavenej nevesty.

Dionýz mal troch súrodencov.

Bol však posledným nositeľom mena Andrássy a ním vymiera monocká (dlholúcka) vetva rodu. ✝️

👶Detstvo prežil s rodinou striedavo na majetkoch v Monoku, Košiciach, Prešove, Bratislave, vo Viedni a v Krásnohorskej Dlhej Lúke.

Jeho život je spojený s rodovým sídlom oboch vetiev – hradom Krásna Hôrka.

🏰Získal právnicky diplom, viac sa však venoval výtvarnému umeniu. 🖌

💍Za manželku si vzal meštianku Františku Hablawetz (1831-1902).

Týmto morganatickým (nerovným) sobášom bol vydedený otcom a prišiel o právo na dedičstvo.

💒Vzali sa v Pise v roku 1866. Mladý pár žil v zahraničí striedavo v Mníchove a vo Viedni.

Veľa cestovali, najmä po Taliansku. Osud im nedoprial žiadnych potomkov.

🪦Po smrti členov svojej rodiny (v roku 1871 zomiera jeho matka a brat Juraj, v roku 1872 jeho otec) boli Dionýzovi prinavrátené majetky.

V roku 1879 spolu s manželkou inkognito prvýkrát navštívili hrad Krásna Hôrka.

💎Obrovský majetok začal využívať gróf bezprecedentne a to finančnou podporou Gemera a okolia – zakladaním nemocníc, chudobincov, sirotincov, škôl, podporou cirkvi a kultúrnych inštitúcií.⛪️

🏨 Dionýzova dobročinnosť zintenzívnila po smrti manželky a to najmä v jej mene.

🏛Miesto posledného odpočinku si zvolil pod hradom Krásna Hôrka, kde dal pre seba a svoju manželku vybudovať honosné mauzóleum.

⭐️Gróf Dionýz Andrássy sa narodil 18.11.1835 v Krásnohorskej Dlhej Lúke ako prvorodený syn.

✝️Zomrel v Palerme 26. februára 1913 na následky zápalu pľúc vo veku 78 rokov.

Viac info: http://muzeumbetliar.sk/

Translate » Prekladač