NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Rád Premonštrátov – Opátstvo Jasov: Oznam o reštaurovaní vonkajšej fasády


,

Rok 2023 sa pomaly chýli ku koncu, a na stavbe pri reštaurovaní vonkajšej fasády predstúpeného stredného rizalitu dochádza k postupnému utlmeniu prác z dôvodu príchodu zimných mesiacov, kedy nie je vhodné realizovať mokré procesy v exteriéri, najmä aplikáciu omietok kvôli nízkym teplotám pod 5° C.

V letnom období od júla sa realizovala štuková výzdoba okolo okien na 1.nadzemnom podlaží, a jadrové omietky na 2.nadzemnom podlaží.

Veľkou výzvou pre reštaurátorov bolo namurovanie korunnej rímsy podľa pôvodného tvaru.

Takisto došlo k príprava otvorov pre osadenie okenných výplní vytvorením ostení a nadpraží, a očisteniu parapetov okien.

Reštaurátori pripravili formu na odlievanie kamenných pätiek z umelého kameňa, ktoré sa majú realizovať začiatkom roka 2024.

Začiatkom roka 2024 sa tiež plánuje montáž okenných výplní na 2. a 3.nadzemnom podlaží.

Reštaurátorské práce sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, cez program Obnovme si svoj dom – podprogram Obnovme si svoj dom 1.5-Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou obnovy a ochrany.

Takisto sa na realizácii diela finančne spolupodieľa Rád premonštrátov-Opátstvo Jasov.

Reštaurovanie je realizované odborným tímom reštaurátorov pod vedením Mgr. art. Ivana Havasiho.

Predpokladané ukončenie prác: 10/2024

Tešíme sa na stretnutie v roku 2024.

Translate » Prekladač