NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

LEZECKÝ SPRIEVODCA ROZLOMITY SPORT RP V ZÁDIELI – krst knihy + predaj


V Zádieli sa krstil nový Zádielský sprievodca.
Tretie vynovené vydanie lezeckého sprievodcu Zádielska dolina ide do tlače.
Na 130 stranách plnofarebného sprievodcu nájdete zmapovaných viac ako 480 moderných ciest.

Translate » Prekladač