NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Jarné prázdniny s Meterciou


Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva všetky prázdninujúce deti do múzea.

Priamo v Zážitkovom centre Sentinel na nich čaká celotýždňový program pod názvom Jarné prázdniny s Meterciou.

Každý deň prázdnin sa deti ale aj tí starší naučia o Rožňavskej Metercii množstvo zaujímavostí.

Dozvedia sa, v ktorom období našich dejín vznikla, ako vyzeralo v čase jej vzniku okolie Rožňavy a či vôbec poznáme jej autora.

Múzejníci podrobne záujemcom vysvetlia, čo všetko môžu na tejto vzácnej tabuľovej maľbe vidieť a prečo je tak významná pre banskú históriu.

„Keďže minulý rok ubehlo 510 rokov od jej namaľovania, múzeum o nej, pri tejto príležitosti, vydalo aj publikáciu popularizačno-náučného charakteru,“ povedala kurátorka Baníckeho múzea v Rožňave Jaroslava Neubauerová.

Pri práci s pracovnými zošitmi neobídu ani dôležitosť pigmentov, ktoré sa v minulosti používali na zhotovenie takýchto malieb a poukážu tiež na fakt, že bola pravdepodobne súčasťou trojdielneho oltárneho obrazu. Na konci aktivity sa prázdninujúci školáci zabavia s krížovkami a vyrobia si papierové origami, a to holubicu alebo loďku, ktoré sú súčasťou tabuľovej maľby.

Podujatie bude prebiehať v Zážitkovom centre Sentinel (Šafárikova 43, Rožňava) od 26.02.2024 do 01.03.2024, so začiatkom vždy o 8:00 hod., 10:00 hod. a 13:00 hod. Rozsah aktivity je 45 až 60 minút a vstupné je vo výške 4 eurá na osobu (vrátene tematického pracovného zošita).

Translate » Prekladač