NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Banícke múzeum vydáva publikáciu o svojich zbierkach


Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo knižnú publikáciu s názvom Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave.

Múzeum od svojho založenia vytvorilo zbierkový fond, ktorý obsahuje takmer 40 tisíc zbierkových predmetov spoločenskovedného, prírodovedného a technického charakteru. Kniha prináša komplexný pohľad na akvizičnú činnosť a predstavuje jedenásť zbierkových fondov múzea: Archeológia, História I a II, Numizmatika, Militária, Národopis, Výtvarné umenie, Baníctvo a hutníctvo, Geológia, Živá príroda a Speleológia. Každá kapitola prezentuje výber vzácnych a zaujímavých zbierkových predmetov uchovávaných v múzeu. Výber predmetov bol vytvorený na základe ich jedinečnosti a spätosti s regiónom Gemer. Mnohé z nich majú svojou kultúrnou a umeleckou hodnotou aj nadregionálny význam.

Súčasťou projektu je aj vydanie audioknihy, ktorá nie je súčasťou publikácie, ale je dostupná samostatne. Audioknihu tvoria prerozprávané texty a audiokomentáre k fotografiám. Publikácia a audiokniha sú určené pre návštevníkov múzea, záujemcov o kultúrne dedičstvo regiónu Gemer, pre laickú i odbornú verejnosť a študentov. Audiokniha je zároveň dostupnou alternatívou ako ekologický variant získavania informácií a možnosťou sprístupnenia kultúrneho dedičstva pre nevidiacich a slabozrakých,“ informovala Barbora Šumská, osoba zodpovedná za realizáciu projektu.

Veríme, že sa pri čítaní alebo počúvaní o zbierkových predmetoch nadchnete pre spoznávanie histórie regiónu Gemer, rovnako ako autori publikácie, ktorí sú odbornými pracovníkmi Baníckeho múzea v Rožňave.

Publikáciu a vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu. Celkový rozpočet projektu bol 5862,00 €, z toho podpora z fondu predstavovala 4000,00 €. Publikácia vyšla v náklade 400 kusov.

Viac informácii o aktivitách Baníckeho múzea v Rožňave sa dozviete na webstránke www.banmuz.sk.

Translate » Prekladač