NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

SNM – Múzeum Betliar: 🇸🇰 ZÁHRADY PRI RODINNÝCH SÍDLACH 🌴


🎍 Rozvoj záhradnej kultúry sa spája s rozvojom šľachtických sídiel ako takých, keďže tie boli prvými sídlami, kde sa okrasné rastliny mohli využiť.

Aristokrati si začali všímať, že cudzokrajné rastliny a dreviny sa líšia od tých domácich.

🪴 Začiatkom 19. storočia boli do Európy dovážané dreviny najmä z hospodárskych dôvodov, postupne sa však spolu s nimi začínajú dovážať aj okrasné rastliny.

Podnikali sa cesty do exotických krajín, z ktorých sa dovážali rastliny, ktoré mali slúžiť na potešenie oka.

Zaujímavými destináciami boli oblasti Afriky a Južnej a Strednej Ameriky.

Na fotografii vidíme výhľad na záhradu pred kaštieľom, okolo roku 1890.

Translate » Prekladač