NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

ℹ VŠETKY INFORMÁCIE NA JEDOM MIESTE


,
Pri návšteve Zádielskej doliny majú po novom návštevníci možnosť dozvedieť sa priamo na výlete čosi viac aj o celom národnom parku .
Na konci obce, pri vstupe do tiesňavy, sa od decembra 2023 nachádza infokiosk, ktorý návštevníkom poskytuje zaujímavé tipy o možnostiach turistiky , návštevy prírodných a kultúrnych pamiatok ale aj užitočné informácie o ubytovaní a stravovacích službách v národnom parku.
Dotykový displej umožňuje jednoduché vyhľadávanie, pričom súčasťou infokiosku je aj meteorologická stanica s aktuálnymi údajmi zo Zádielskej tiesňavy či možnosť stiahnuť si smart aplikáciu Slovenský kras pomocou QR kódu.
Infokiosk vznikol v rámci projektu, podporeného z finančných prostriedkov Európskej únie , z operačného programu Kvalita životného prostredia https://www.op-kzp.sk/

Translate » Prekladač