Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Jaskyňa Snežná diera je situovaná na Borčianskej planine, západne od hornej časti Zádielskej tiesňavy.

Je súčasťou NPR Havrania skala.

Za národnú prírodnú pamiatku bola vyhlásená v roku 1996.

Preskúmaná bola v roku 1955.

Je to 23 m hlboká priepasť a 45 m dlhá jaskyňa, ktorú tvorí 10 až 20 m vysoká puklina vytvorená vo svetlých wettersteinských vápencoch.

Jaskyňa funguje ako dynamická ľadová jaskyňa s malým množstvom ľadovej výplne.

Vytvára sa v nej ľad tvoriaci kvaple a povlaky na stenách.

V letných mesiacoch sa ľad čiastočne roztápa, avšak udrží sa počas celého roka.

Jaskyňa Snežná diera

Teplota vzduchu v auguste sa pohybuje okolo 0,25° C.

Jaskyňa je pre verejnosť nesprístupnená.

Ochranné pásmo nebolo stanovené.

Na území NPP platí 5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do jaskyne je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Pôdorys jaskyne

SneznaMapa

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy
Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Text a foto: RNDr. Jaroslav Stankovič

jakyna logo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.